Afspraak maken Afspraak Maken Inspiratie Lookbook Inspiratie Vind een winkel Contact
De privacy & cookies van Slaapkenner

Privacy & Cookie statement

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, Slaapkenner, handelsnaam/samenwerkingsvorm van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschrevenin het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Slaapkenner zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Het doel van deze gegevensverwerking is het onderhouden van contact met klanten die hun gegevens achterlaten middels het contact- of afsprakenformulier, het versturen van nieuwsbrieven en marketingberichten.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn door u gegeven of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden gedeeld met lokale ondernemers die aangesloten zijn bij Slaapkenner, in het kader van het maken van een afspraak.

Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren en waar gegevens aan worden verstrekt.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website [www.slaapkenner.nl] worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

Disclaimer

Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Slaapkenner

Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland

Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland

Mailen kan ook: info@slaapkenner.nl

Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com.

Cookies

Name Domain Type cookie Doel Geldigheidsduur
loc .addthis.com Analytisch Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 1 jaar
mus .addthis.com
Niet geclassificeerd 1 jaar
ouid .addthis.com Marketing Maakt het mogelijk om via vele sociale media een artikel op onze website te delen. Met deze cookies wordt bijgehouden wat de gebruikersvoorkeuren zijn en of deze gebruiker ook artikelen deelt met de AddThis buttons. 1 jaar
uid .addthis.com Marketing Niet geclassificeerd 2 jaar
uvc .addthis.com Marketing Wordt gebruikt om het AddThis deelplatform te laten draaien. 1 jaar
uu .adscale.de Marketing Gebruikt om advertenties te targeten door de bewegingen van de gebruiker op verschillende websites te registreren. 1 jaar
APID .advertising.com Marketing Niet geclassificeerd 1 jaar
IDSYNC .advertising.com Marketing Niet geclassificeerd 1 jaar
c .bidswitch.net Advertising Regelt de synchronisatie van gebruikersidentificatie en de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen verschillende advertentieservices. 1 jaar
tuuid .bidswitch.net Functioneel Registreert of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. 1 jaar
tuuid_lu .bidswitch.net Functioneel Niet geclassificeerd 1 jaar
V .contextweb.com Marketing Registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. 1 jaar
pb_rtb_ev .contextweb.com Marketing Registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
sto-id-20480-bh .contextweb.com Marketing Registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. Sessie
tuuid .creative-serving.com Advertising Meten van conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver 2 jaar
tuuid_last_update .creative-serving.com
Niet geclassificeerd 3 maanden
__uin_bw .go.sonobi.com
Niet geclassificeerd 44 dagen
__uir_bw .go.sonobi.com
Niet geclassificeerd 44 dagen
__uis .go.sonobi.com
Niet geclassificeerd Sessie
CONSENT .google.com Marketing De cookie wordt door Google gebruikt om te meten welke woorden en banners effectief zijn 10 jaar
tu .ih.adscale.de


ljt_reader .lijit.com Marketing Verzamelt gegevens met betrekking tot lezerbelangen, context, demografische gegevens en andere informatie namens het Lijit-platform met als doel geïnteresseerde gebruikers te vinden op websites met gerelateerde inhoud. 1 jaar
ljtrtb .lijit.com


BMID .monarchads.com


rpx .pixel.rubiconproject.com Niet geclassificeerd 29 dagen
khaos .rubiconproject.com Marketing Registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
put_2149 .rubiconproject.com Marketing Registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. 9 dagen
put_2760 .rubiconproject.com Marketing Registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. 9 dagen
rpb .rubiconproject.com Marketing Registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. 29 dagen
TestIfCookieP .smartadserver.com Marketing Identificeert nieuwe gebruikers en genereert een unieke ID voor elke gebruiker. 13 maanden
csync .smartadserver.com Marketing Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van de gebruiker gecombineerd en verschillende biedingen van adverteerders voor het weergeven van gebruikersadvertenties. 13 maanden
pid .smartadserver.com Marketing Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 13 maanden
session_tptc .upravel.com
Niet geclassificeerd Sessie
user_id .upravel.com
Niet geclassificeerd 10 jaar
CONCRETE5 slaapkenner.nl


AWSELB sync.go.sonobi.com
Niet geclassificeerd Sessie